Recyklácia úletov z elektrických oblúkových pecí

Recyklácia úletov z elektrických oblúkových pecí

Úlety z oblúkových pecí sú jedným z niekoľkých odpadov produkovaných pri výrobe ocele. Značný obsah zinku ( do 30 % hm. ) a tiež rastúce ceny likvidácie týchto odpadov  motivujú k ich recyklácii, alebo inkorporácii do iných materiálov. Množstvo produkovaných úletov je približne 15-20 kg na každú tonu vyrobenej ocele. Globálna produkcia ocele sa počas posledných rokov pohybuje okolo 1800 miliónov ton ročne. Väčšina vyprodukovaných úletov sa v EU recykluje Waelzovým procesom. Avšak, okolo 67 % globálne produkovaných úletov skončí na skládkach, čo vzhľadom k zinku zodpovedá 1 – 10 % jeho globálnej ročnej produkcie. 

Naším cieľom je mierne odlišný pohľad na zhodnotenie tohto typu odpadu s výstupmi vo forme oxidu zinočnatého v kvalite zodpovedajúcej najvyšším štandardom v gumárenskom priemysle a železa pre spätné využitie v hutníckom priemysle.