Tím

Tím

RNDr. Pavol Suchánek

vedúci vývoja

– Magisterský titul, Univerzita Komenského, Fakulta jadrovej chémie a rádioekológie
– Rigorózne konanie, Univerzita Komenského, Fakulta anorganickej chémie
– Niekoľkonásobná stáž na ČVUT, Praha
– Konzultant pre ACR, GmbH

Problémy v aplikovanej chémii a chemickom inžinierstve sú výzvami, ktoré vyžadujú originálne na mieru šité riešenia. Výskum a vývoj sú dynamické a kreatívne procesy ktoré napĺňajú moje intelektuálne potreby … ale inak sa vidím ako … 

– Lynyrd Skynyrd

Ing. Ivan Ďurovec

výskumný pracovník

Inžiniersky titul v odbore chemická technológia, so špecializáciou na analytickú chémiu na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Niekoľko ročné skúsenosti v pozícií vedúceho analytického laboratória a technológa vývoja pre výrobu oxidu zinočnatého v spoločnosti SlovZink, a.s.. Viac ako 9 rokov pôsobil na útvare inžinieringu chemických procesov projektu dostavby 3. bloku atómovej elektrárne Mochovce, kde postupne nadobudol skúsenosti ako technológ chemických procesov, systémový, procesný a projektový inžinier pre neblokové chemické systémy.

„Dobré zadanie je polovica riešenia.“