Tím

Tím

RNDr. Pavol Suchánek

vedúci vývoja

– Magisterský titul, Univerzita Komenského, Fakulta jadrovej chémie a rádioekológie
– Rigorózne konanie, Univerzita Komenského, Fakulta anorganickej chémie
– Niekoľkonásobná stáž na ČVUT, Praha
– Konzultant pre ACR, GmbH

Problémy v aplikovanej chémii a chemickom inžinierstve sú výzvami, ktoré vyžadujú originálne na mieru šité riešenia. Výskum a vývoj sú dynamické a kreatívne procesy ktoré napĺňajú moje intelektuálne potreby … ale inak sa vidím ako … 

– Lynyrd Skynyrd

Ing.
Tomáš Smatana

vývojár – konštruktér

Viac ako 10 ročná prax v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja splyňovacích generátorov a zariadení pre spracovanie zmesových odpadov.

Prax v koncepcii a projekcii vysokej automatizácie so zameraním na automobilový priemysel.

Rád hľadám riešenia aj tam, kde ich ostatní už nevedia nájsť…