Kontakt

Kontakt

RNDr. Pavol Suchánek 

Predseda
predstavenstva

Ing. Mária Vanková

Podpredseda
predstavenstva

Fakturačné údaje

Výskumný ústav
priemyselných
kovov a.s.

Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

IČO 47497602
DIČ 2023928995

Kontaktné údaje

Výskumný ústav priemyselných kovov, a.s.
841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves Dúbravská cesta 2

IČO: 47497602
DIČ: 2023928995