Kontakt

Kontakt

RNDr. Pavol Suchánek 

Predseda
predstavenstva

Ing. Mária Vanková

Podpredseda
predstavenstva

Fakturačné údaje

Výskumný ústav
priemyselných
kovov a.s.

Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

IČO 47497602
DIČ 2023928995