Misia

Implementácia cyklickej ekonomiky do priemyselného spracovania kovov a eliminácia doterajších dopadov lineárnej ekonomiky na životné prostredie.

Vízia

Cieľom je vytvorenie atraktívnej platformy pre zachytenie talentu mladej slovenskej inteligencie s prírodovedným a technickým zameraním v regióne s dlhou priemyselnou tradíciou.

- Indiánske príslovie "Zem nededíme po našich predkoch, požičiavame si ju od svojich detí." vupk

Misia

„Implementácia cyklickej ekonomiky do priemyselného spracovania kovov a eliminácia doterajších dopadov lineárnej ekonomiky na životné prostredie“.

Naplnenie našej misie stojí na štyroch oporných pilieroch
Recyklovanie a spracovanie existujúcich odpadov
Znižovanie tvorby odpadu
v súčasných priemyselných produkciách
Znižovanie energetickej náročnosti, prechod
na bez-emisnú energetiku
Vývoj a využitie jednoduchých aplikácii v oblasti biológie, osobnej hygieny a kozmetiky bez vedľajších účinkov

Vízia

Cieľom je vytvorenie atraktívnej platformy pre zachytenie talentu mladej slovenskej inteligencie s prírodovedným a technickým zameraním v regióne s dlhou priemyselnou tradíciou. Z ekonomického hľadiska zakladatelia vidia budúcnosť rastu životnej úrovne v generovaní hodnôt s orientáciou na zvýšenie kvality spotreby na úkor kvantity.
Želaným výsledkom je úprava existujúcich a tvorba nových technologických procesov vedúcich k zlepšeniu kvality života, očisteniu a ozdraveniu životného prostredia ako čoraz viac vnímanej súčasti rastu životnej úrovne.