Pracoviská

Pracoviská

Hlavným pracoviskom VUPK je stála prevádzkáreň zriadená v areáli výrobného závodu Slovzink, a.s. Košeca. Výrobné činnosti  v areáli sú bohatým zdrojom online dát z prebiehajúcich procesov a komplexné laboratórne vybavenie poskytuje ideálny priestor pre výskumnú činnosť.  Špecializované experimenty sa realizujú v kooperácii s pracoviskami so špecifickým zameraním.