Pracoviská

Pracoviská

Hlavným pracoviskom VUPK je stála prevádzkáreň zriadená v areáli výrobného závodu Slovzink, a.s. Košeca. Výrobné činnosti  v areáli sú bohatým zdrojom online dát z prebiehajúcich procesov a komplexné laboratórne vybavenie poskytuje ideálny priestor pre výskumnú činnosť.  Špecializované experimenty sa realizujú v kooperácii s pracoviskami so špecifickým zameraním.

Kontaktné údaje

Výskumný ústav priemyselných kovov, a.s.
841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves Dúbravská cesta 2

IČO: 47497602
DIČ: 2023928995