O VUPK

O VUPK

Vznik Výskumného ústavu priemyselných kovov bol iniciovaný potrebou ekologického a ekonomicky realizovateľného spracovania priemyselných odpadov z vysokým obsahov kovov, skládky ktorých  predstavujú dlhodobo neriešený ekologický dlh zaťažujúci Slovensko a okolité krajiny.

Základným stavebným kameňom ústavu sú výsledky dlhoročnej vývojovej činnosti venovanej recyklácii odpadov s vysokým obsahom zinku  pri výrobe oxidu zinočnatého, jedného z kľúčových materiálov pre chemický, farmaceutický a gumárenský priemysel.

Výskumný ústav nadväzuje na dlhodobú kooperáciu vývojového tímu spoločnosti SlovZink, a.s. s akademickými aj priemyselnými pracoviskami na Slovensku (TUKE, STU) a v zahraničí