Karbotermická redukcia oxidických zmesí kovov

Karbotermická redukcia oxidických zmesí kovov

Projekt karbotermickej redukcie vznikol na základe zadania spoločnosti Slovzink a.s. Košeca požadujúceho zhodnotenie odpadov vznikajúcich pri výrobe oxidu zinočnatého.

Principiálne ide o redukciu oxidu zinočnatého s nižšou čistotou a zmesných oxidov iných kovov najmä Fe, Al prebiehajúcu v redukčnom prostredí nad teplotou varu Zn. Odparený Zn je následne oxidovaný na oxid zinočnatý.

Proces je optimalizovaný
pre súčasné dosiahnutie:

a) požadovaných fyzikálno-chemických vlastností produkovaného oxidu zinočnatého

b) termodynamickej a kinetickej priechodnosti pri čo najnižšom dopade na životné prostredie.