Vízia

Vízia

Cieľom je vytvorenie atraktívnej platformy pre zachytenie talentu mladej slovenskej inteligencie s prírodovedným a technickým zameraním v regióne s dlhou priemyselnou tradíciou. Z ekonomického hľadiska zakladatelia vidia budúcnosť rastu životnej úrovne v generovaní hodnôt 
s orientáciou na zvýšenie kvality spotreby na úkor kvantity.  

Želaným výsledkom je úprava existujúcich a tvorba nových technologických procesov vedúcich k zlepšeniu kvality života, očisteniu a ozdraveniu životného prostredia ako čoraz viac vnímanej súčasti rastu životnej úrovne.