Vysokoteplotné splyňovacie zariadenie na tuhé palivo s reguláciou zloženia spalín

Vysokoteplotné splyňovacie zariadenie na tuhé palivo s reguláciou zloženia spalín

Téma vývoja vysokoteplotného splyňovacieho zariadenia na tuhé palivo s regulovaným zložením spalín vychádza z požiadavky modernizácie zariadenia na výrobu oxidu zinočnatého inštalovaného v Slovzink, a.s. Košeca s cieľom automatizácie a zvýšenia efektivity výroby. Aktuálne využívané zariadenie využívajúce generátorový plyn na priamy ohrev rotačnej pece je obdobou procesu pôvodne vyvinutého koncom 19. storočia a dodnes využívaného pri výrobe oxidu zinočnatého americkým procesom v rotačných peciach.

Vývoj nového zariadenia je zameraný na stabilizáciu tepelného výkonu a zloženia spalín Navrhovaný proces teoreticky predpokladá vyššiu účinnosť spracovania zinkového odpadu z galvanických procesov zníženiu tvorby sekundárneho odpadu a zvýšeniu kvality výsledného produktu.