Recyklácia odpadov z galvanických procesov

Recyklácia odpadov z galvanických procesov

Recyklácia odpadov z galvanických procesov je zameraná na maximálne možné, ekonomicky a environmentálne prijateľné využitie kovov obsiahnutých v týchto zliatinách pochádzajúcich najmä, ale nie nevyhnutne, zo zariadení na žiarové zinkovanie ocele destiláciou a redukciou ich oxidickej frakcie.