Recyklácia odpadov z galvanických procesov

Recyklácia odpadov z galvanických procesov

Recyklácia odpadov z galvanických procesov je zameraná na maximálne možné, ekonomicky a environmentálne prijateľné využitie kovov obsiahnutých v týchto zliatinách pochádzajúcich najmä, ale nie nevyhnutne, zo zariadení na žiarové zinkovanie ocele destiláciou a redukciou ich oxidickej frakcie. 

Kontaktné údaje

Výskumný ústav priemyselných kovov, a.s.
841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves Dúbravská cesta 2

IČO: 47497602
DIČ: 2023928995