Recyklácia alkalických článkov

Recyklácia alkalických článkov

Globálne rastúci dopyt po neželezných kovoch v kombinácii s rastúcim výskytom odpadu z  alkalických článkov  zvyšuje  význam využitia koncentrátu z použitých alkalických článkov ako zdroja Zn a Mn.

Použité alkalické články predstavujú ťažšie spracovateľný odpad, avšak vzhľadom na podobné vlastnosti  materiálu v porovnaní s úletmi z oblúkových pecí, modifikácia technológie spracovávajúcej úlety z oblúkových pecí a medziprodukty z výroby oxidu zinočnatého predstavuje perspektívnu ekologickú formu recyklácie tohto odpadu.